Νέα ΚΥΑ 27.3.2021

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 27.3.2021

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη νέα με αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 18877/27.3.2021 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Με την εν λόγω ΚΥΑ η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο οποίο περιορίζεται σημαντικά η λειτουργία των Δικαστηρίων και των Κτηματολογίων/Υποθηκοφυλακείων.

Με τις ρυθμίσεις της νέας ΚΥΑ δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή στο ήδη ισχύον πλαίσιο λειτουργίας των Δικαστηρίων και Υποθηκοφυλακείων – Κτηματολογικών Γραφείων (υπενθυμίζεται ότι ήδη με την προηγούμενη από 20.3.2021 ΚΥΑ έχουν επανεκκινήσει οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ (προτάσεις-προσθήκες νέας τακτικής), ενώ επίσης, συζητούνται οι υποθέσεις ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, εφόσον έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο).

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και των προϊσταμένων των Κτηματολογίων/Υποθηκοφυλακείων.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την νέα ΚΥΑ

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ               ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ