Ανακοίνωση της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σχετικά με τις υποθέσεις των οποίων η συζήτηση είχε προσδιοριστεί κατά το χρονικό διάστημα από 04.03 έως 19.03.2021, κατά το οποίο οι δημόσιες συνεδριάσεις του Δικαστηρίου ανεστάλησαν.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.