ΝΕΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
TO ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/12/2017.
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/1/2018
Πληροφοριες www.solon.gov.gr