ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους κωδικούς στο www.portal.olomeleia.gr

Επισημαίνεται στους κ.κ. συναδέλφους ότι όταν εισέρχονται (login) στο www.portal.olomeleia.gr με τους προσωπικούς κωδικούς τους μέσω κοινόχρηστων υπολογιστών, με το πέρας της εργασίας τους θα πρέπει να αποσυνδέονται (logout), ώστε να μην μένει ανοιχτή η προσωπική τους σελίδα, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να εισέλθει τρίτος στον λογαριασμό τους. 

Επίσης, καλό θα είναι να υπάρξει αλλαγή του προσωπικού κωδικού (password), ώστε να είναι διαφορετικός από τον υπάρχοντα για λόγους διασφάλισης του απορρήτου. Η διαδικασία αλλαγής του κωδικού είναι η εξής: γίνεται είσοδος (login) στο www.portal.olomeleia.gr με τον υπάρχοντα κωδικό και στην καρτέλα «διαχείριση στοιχείων» επιλέγουμε την «αλλαγή κωδικού», η οποία πραγματοποιείται με την επιλογή του νέου κωδικού, ενώ το όνομα χρήστη παραμένει το ίδιο. Σημειώνεται ότι η μεταβολή του κωδικού δεν επηρεάζει τους κωδικούς χρήσης στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ «Ισοκράτης».