Μετάθεση ημερομηνίας στο πέμπτο μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Σ.Θ και Ελληνικού Κτηματολογίου

  Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν εκτάκτου κωλύματος των εκπαιδευτών του σεμιναρίου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Σ.Θ και Ελληνικού Κτηματολογίου, το πέμπτο και τελευταίο μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου μετατίθεται από Παρασκευή 15/10/2021 σε Δευτέρα 18/10/2021 και ώρα 15:30-19:30.

  Η αλλαγή αυτή επισημάνθηκε και προφορικά στο σεμινάριο της Πέμπτης  14/10/2021 από την Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου κυρία Κουκούτση.

  Σας έχει ήδη αποσταλεί νέο email για την σύνδεσή σας μέσω της πλατφόρμας webex.

  Να τονιστεί ότι εκ παραδρομής, σας έχουν αποσταλεί τρία emails για την σύνδεσή σας στο σεμινάριο μέσω webex. Παρακαλούμε να επιλέξετε το πιο πρόσφατο, προσέχοντας πίσω από τη λέξη Πότε να αναφέρει: Δευ 18 Οκτ 2021 3:30 μμ – 7:30 μμ (EEST)