ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ Τ.Υ.Δ.Θ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 15-17

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.