ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: