Μέρισμα Α’ εξαμήνου 2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                       

Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         

Ανακοινώνεται στους κ. συναδέλφους ότι το μέρισμα Α΄ Εξαμήνου 2014 κατατέθηκε στις 20.6.2014 και ανέρχεται στο ποσό των 85 ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό παρακρατείται φόρος 15%, δηλ. 12,75 ΕΥΡΩ.

Επίσης παρακρατείται μέρος της ετήσιας εισφοράς Δ.Σ.Θ. ή της συνδρομής «ΝΟΜΟΣ» για όσους συναδέλφους τις οφείλουν.

Για το μέρισμα δεν εκδίδεται Α.Π.Υ.

Το μέρισμα εγγράφεται στα έσοδα του βιβλίου εσόδων-εξόδων ολόκληρο (και για τα δύο εξάμηνα του 2014).         

         Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                       Χρήστος Ηρ. Ράπτης