ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Την περίοδο αυτή συζητούνται στη Θεσσαλονίκη ενστάσεις κατά των προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων, τις οποίες υπέβαλαν όσοι πολίτες θεωρούσαν ότι θίγονται από τα στοιχεία της ανάρτισης, που έλαβε χώρα τον περασμένο Οκτώβριο.

Για την εξυπηρέτηση και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία, παραλαμβάνονται από αυτούς ταχυδρομικά από την ΕΚΧΑ ΑΕ (Κτηματολόγιο) φάκελοι στους οποίους περιέχονται οι ενστάσεις, οι οποίες τους αφορούν. Τις ενστάσεις αυτές μπορεί είτε να τις είχε καταθέσει ο πολίτης, επειδή θεώρησε ότι υπήρχαν λάθη στα στοιχεία της ανάρτισης, είτε κάποιος τρίτος, από την ένσταση του οποίου ο πολίτης θίγεται.

Επειδή όλο το έργο του Κτηματολογίου έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας των πολιτών λόγω της πολυπλοκότητας των νομικών θεμάτων, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η επιτροπή ενστάσεων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτρέπει τους πολίτες, για τη δική τους ασφάλεια και προστασία, να συμμετάσχουν στη διαδικασία των ενστάσεων αφού πρώτα συμβουλευτούν τον δικηγόρο τους.

Ο δικηγόρος είναι αρμόδιος να ελέγξει, να συμβουλεύσει και να αντιμετωπίσει τις δύσκολες νομικές διαμάχες που μπορεί να προκύψουν κατά την εξέταση των ενστάσεων και να εξασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα και τα δικαιώματά του εντολέα του. Μάλιστα η ορθή και σύμφωνη με τον νόμο αντιμετώπιση των προβλημάτων από το στάδιο των ενστάσεων εξοικονομεί χρόνο, κόπο και χρήματα καθώς η μη έγκαιρη επίλυση των προβλημάτων μπορεί να οδηγήσει αργότερα σε δικαστικές διαμάχες και έριδες.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μέσω των μελών του, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του πολίτη, επιβεβαιώνοντας το χαρακτηρισμό του επαγγέλματος του δικηγόρου ως λειτούργημα, θα σταθεί δίπλα στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και σε αυτό το στάδιο δημιουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου ως αποκλειστικά καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας στο έργο αυτό.