Ορισμός Δικαστικού Μεσολαβητή μερικής απασχόλησης

Στο συνημμένο θα βρείτε αντίγραφο της με αριθμ. 52/2022 απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης σχετικά με τον ορισμό Δικαστή ως Δικαστικού Μεσολαβητή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 214Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 
Συνημμένα αρχεία: