Μείωση Ετήσιας Συνδρομής ΔΣΘ έτους 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                               Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αρ. 191/12.9.2016 συνεδρίασή του, σε συνέχεια της υπ’ αρ. 174/16.6.2016 απόφασής του, αποφάσισε για το έτος 2016 και για όσους συναδέλφους ανανεώσουν την εγγραφή τους μέχρι την 30.9.2016, τη μείωση κατά 20,00 της ετήσιας εισφοράς στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, που ορίζεται στο άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων).

          Στους συναδέλφους που κατέβαλαν ήδη την ως άνω εισφορά χωρίς την μείωση, θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο Δικηγορικό Σύλλογο το ποσό των 20,00 € μέχρι την 30.9.2016.

           

 

          Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                                        Χρήστος Ηρ. Ράπτης