Εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στη Θεσσαλονίκη και αφορά επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο της προστασίας του παιδιού

Εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στη Θεσσαλονίκη και αφορά επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο της προστασίας του παιδιού. 

Είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: