ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ-ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟΥ-ΑΕΡΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΝ 12/01/2017

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.