ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ ΤΗΝ 12.1.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Ενόψει των επικρατουσών δυσμενών καιρικών συνθηκών, που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Χαλκιδικής  και καθιστούν  αδύνατη  τη μετακίνηση  τόσο των δικαστικών λειτουργών , όσο και των διαδίκων  και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους ,  οι  προσδιορισθείσες  στην δικάσιμο  της  12/1/2017  ποινικές υποθέσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Χαλκιδικής  , αποσύρονται και θα  προσδιορισθούν  σε νεώτερη  δικάσιμο , με μέριμνα  της Εισαγγελίας Χαλκιδικής.

Η Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής

Ιωάννα Ζάσκα

Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκιδικής

Η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Χαλκιδικής

Κυριακούλα Χατζηνότα

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκιδικής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της Έδεσσας και καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη μετακίνηση των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και των διαδίκων, οι πολιτικές υποθέσεις της δικασίμου της 12ης Ιανουαρίου 2017, που είναι προσδιορισμένες στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας, αποσύρονται και θα προσδιοριστούν σε νεότερη δικάσιμο με μέριμνα του Πρωτοδικείου.

Έδεσσα 11-1-2017

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Έδεσσας

Ευγενία Πασαλίδου