ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24-7-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 1-9-2023

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: