ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την με αρ. 945/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου,που εκδόθηκε πρόσφατα, κρίθηκε ότι δικηγόρος- μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης – συνδεόμενος με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής με ΟΤΑ, δικαιούται να καταταγεί σε προωθημένο μισθολογικό κλιμάκιο λόγω κατοχής συναφών με το αντικείμενο της απασχόλησης του μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Με την απόφαση αυτή εξαλείφεται μία δυσμενής διάκριση σε βάρος των συναδέλφων – δικηγόρων, των οποίων και μόνο οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών δεν λαμβάνονταν υπόψη για τη μισθολογική τους αντιμετώπιση από τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενος στον ρόλο του, υποστήριξε το δίκαιο αίτημα του συναδέλφου – μέλους του, καθώς πρόκειται για ζήτημα μεγάλης σπουδαιότητας για τη δικαστική μεταχείριση που αφορά το δικηγορικό λειτούργημα και άπτεται της αναγνώρισης των προσόντων και του κύρους του δικηγορικού σώματος, ασκώντας πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του συναδέλφου στη σχετική δίκη ενώπιον του Αρείου Πάγου. Η απόφαση για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης λήφθηκε ομόφωνα από το ΔΣ και υλοποιήθηκε, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του Προέδρου του ΔΣΘ, Δημήτρη Φινοκαλιώτη, από τον πρώην Πρόεδρο του ΔΣΘ, Στάθη Κουτσοχήνα, που παραστάθηκε στον Άρειο Πάγο και υποστήριξε την υπόθεση.

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2023