ΚΥΑ για την παράταση αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων μέχρι 27.4.2020

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την παράταση της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ.

Συνημμένα αρχεία: