Αποστολή αποφάσεων Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Όπως είναι γνωστό, από τα μέτρα αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, εξαιρείται η δημοσίευση αποφάσεων. Ο ΔΣΘ, προκειμένου αφενός να εξυπηρετήσει τους συναδέλφους αφετέρου να συμβάλλει στην αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εν μέσω της πανδημίας, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου, αποστέλλει τις αποφάσεις που δημοσιεύονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους συναδέλφους που το επιθυμούν. Εξυπακούεται ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους δικηγόρους που παραστάθηκαν στη ζητούμενη κάθε φορά απόφαση. Για την εξυπηρέτησή τους κατά τον τρόπο αυτό, οι συνάδελφοι θα πρέπει να αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αναφέροντας 1) το ονοματεπώνυμό τους, 2) τον αριθμό μητρώου τους, 3)τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και 4) τον αριθμό απόφασης.