Κτηματολόγιο: Ανακοίνωση σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: