Κρατήσεις αποζημιώσεων δικαστικών αντιπροσώπων

Κρατήσεις Αποζημιώσεων Δικαστικών Αντιπροσωπων Βουλευτικών Εκλογών 6ης Μαΐου 2012 θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 10 του νομου 4071/2012.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: