ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙς ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΙΟΥ 2012

ΠAPAΛABH ΔIOPIΣMΩN ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ANTIΠPOΣΩΠΩN: ΜΟΝΟ ΔEYTEPA 30.4.2012 ΩΡΕΣ 12:00-20:00,
                                                 TPITH   01.5.2012 ΩPEΣ 08:00-13:00.

AΠOΠOIHΣEIΣ ΔIOPIΣMΩN ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ MEXPI ΤΡΙΤΗ 1.5.2012 ΩPA 13:00
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ)

AΠOZHMIΩΣH ΔIK.ANTIΠPOΣΩΠΩN 115 EYPΩ HMEPHΣIΩΣ.
AΘHNA-A ΘEΣ/NIKHΣ-ΠEIPAIA 8 HMEPEΣ, EKTOΣ ΘEΣ/NIKHΣ 7 HMEPEΣ ΣYN OΔOIΠOPIKA
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦEK 1364/26.4.2012 TEYXOΣ B)

Συνημμένα αρχεία: