Κοινοποίηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 20 Οκτωβρίου 2009

Αρμόδιος    :
Τηλεφ.    :

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10124

Π ρ ο ς
Τον κ. Χαρίλαο Αγγελόπουλο
Αρεοπαγίτη
Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου
Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Διαπιστώσαμε ότι στη δικάσιμο της 12.10.2009, τμήμα Δ΄, όπου προήδρευε ο Πρόεδρος Εφετών κ. Δημήτριος-Στέφανος Βόσκας και στη δικάσιμο της 15.10.2009, τμήμα Ε΄, όπου προήδρευε ο Πρόεδρος Εφετών κ. Γεράσιμος Τσούνης, αριθμός υποθέσεων αναβλήθηκαν οίκοθεν, χωρίς να το ζητήσουν οι διάδικοι, με την αιτιολογία ότι υπάρχει σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Εφετών Θεσσαλονίκης.

Επειδή πιστεύουμε ότι μία τέτοια απόφαση αντιβαίνει στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και συντείνει στην καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, αν πράγματι υπάρχει τέτοια απόφαση της Ολομέλειας, χορηγώντας μας παράλληλα αντίγραφό της και σε  διαφορετική περίπτωση να προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες της αρμοδιότητάς Σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) κ. Υπουργό Δικαιοσύνης
2) κ. Πρόεδρο Αρείου Πάγου

ΑΘΗΝΑ