Εκλογές 2009 έγγραφο προς ‘Αρειο Πάγο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Αρμόδιος    :
Τηλεφ.    : 2310 542-987
FAX    : 2310 553-444
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8217

Π ρ ο ς
Τον Άρειο Πάγο
Α1΄ Τμήμα
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121
115 22  Α Θ Η Ν Α

Σας αποστέλλουμε ονομαστικό κατάλογο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) των δικηγόρων και ασκουμένων δικηγόρων – μελών του Συλλόγου μας που κατά το νόμο διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι κατά τις επικείμενες
Βουλευτικές Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.

Κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε για μία φορά ακόμη ότι κατά τον διορισμό των δικαστικών αντιπροσώπων θα πρέπει να εφαρμοσθεί η σειρά που προβλέπει το Π.Δ. 96/2007.

Επίσης παρακαλούμε από τον κατάλογο που σας αποστέλλουμε να διορισθούν πρώτα κατά προτίμηση οι δικηγόροι που δεν διορίσθηκαν στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2009.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης