ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Α΄ Εξεταστικής Περιόδου της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6, 13, 18, 19, 20, 21, 22 του ν. 4194/2013 και τις υπ’ αριθ. πρωτ. 10/7-5-2021 και 103/18-3-2021 αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε συνέχεια της από 17-5-2021 απόφασής της περί ορισμού τόπου και χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά την από 21-5-2021 συνεδρίασή της έκανε δεκτές τις αιτήσεις των υποψηφίων δικηγόρων και όρισε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο εξέτασής αυτών, όπως ορίζεται στο συνημμένο πίνακα. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει με αλφαβητική σειρά. Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των υποψηφίων στο συνημμένο πίνακα, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, γίνεται βάσει αύξουσας σειράς του αριθμού μητρώου ασκουμένου.    

Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, καλούνται να προσέρχονται 45 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης, να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και να έχουν προβεί σε έλεγχο self-test την προηγουμένη της ημερομηνίας της εξέτασής τους (συνεπώς δύο φορές ο καθένας) και να παραδώσουν το έντυπο της δήλωσης αποτελέσματος, όταν τους ζητηθεί, άλλως να προσκομίσoυν ηλεκτρονικά ή να εγχειρίσουν στην Οργανωτική Επιτροπή σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι έχει υποβληθεί σε αυτό με αρνητικό αποτέλεσμα. Επίσης, τις ημέρες της εξέτασής τους υποχρεούνται να φορούν μάσκα προστασίας και να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Μπορούν, ακόμη, να φέρουν ασχολίαστους Κώδικες νομοθεσίας.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα λάβει όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας ενάντια στον Covid-19.

Στο χώρο των εξετάσεων και καθ’ όλη τη  διάρκειά τους θα λειτουργεί υπηρεσία catering. Επίσης θα διατίθεται για δωρεάν χρήση των υποψηφίων το parking του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (απαραίτητη επίδειξη ταυτότητας).

Συνημμένα:

  1. Πίνακες υποψηφίων.
  2. Διάγραμμα αιθουσών εξέτασης.
  3. Δήλωση self-test.
  4. Βεβαίωση συμμετοχής εξεταζόμενου.

 

Από την Οργανωτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος: Σπυρίδων Πετρίδης, Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.

Τα μέλη: Ασημίνα Στρίμπα, Πρόεδρος Δ.Σ. Κατερίνης,

Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.