ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17/6/2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  17.6.2012
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

1)     Ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων στις Βουλευτικές Εκλογές της 17.6.2012 θα γίνει από το Α1΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου με μηχανογραφικό σύστημα.
2)     Αιτήσεις εξαιρέσεως – προτιμήσεως θα υποβληθούν: α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (www.dsth.gr) μέχρι και Πέμπτη 24.5.2012 έως 15:00 και β) ΕΝΤΥΠΑ μέχρι και Πέμπτη 24.5.2012 έως ώρα 15:00, στο γραφείο 1 (Αίθουσα Συνεδριάσεων) ώστε να διαβιβασθούν με ευθύνη του Δ.Σ.Θ. στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ. Ο Άρειος Πάγος  δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις προτίμησης.
3)     Υπόδειγμα αίτησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που θα αποσταλούν με FAX ή τηλεγραφικές και δεν θα περιέχονται στο προαναφερόμενο ειδικό έντυπο που μας απέστειλε ο Άρειος Πάγος, ή με παρατηρήσεις επί των εντύπων.
4)     Μία και μόνο αίτηση μπορεί να υποβληθεί, από κάθε υποψήφιο δικαστικό αντιπρόσωπο. Υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων ενέχει τον κίνδυνο αυτόματου αποκλεισμού από οποιαδήποτε διορισμό.
5)     Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις προτίμησης για: α) μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες β) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους γ) συνυπηρετήσεις.
6)     Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις προτιμήσεως που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων στο παρόν έντυπο.
7)     Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις προτίμησης που θα αναγράφουν: α) συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, εκλογικά διαμερίσματα ή συνοικισμούς, β) περισσότερες από μία δημοτικές ενότητες, γ) περισσότερους από έναν δήμους, δ) περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες.
8)     Υπενθυμίζεται ότι δεν υφίσταται πλέον κώλυμα εντοπιότητας (άρθρο 68 παρ. 12 του Π.Δ. 96/2007) και επομένως οι δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να διοριστούν ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, τόσο στην εκλογική περιφέρεια του τόπου καταγωγής των, αλλά και στην εκλογική περιφέρεια στην οποία περιλαμβάνεται το Πρωτοδικείο στο οποίο είναι διορισμένοι και ασκούν τα καθήκοντά τους.
Τέλος ο Δικηγορικός Σύλλογος παγίως διεκδικεί τον διορισμό των δικηγόρων κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με το νόμο.

             Ο Πρόεδρος                            Ο  Γεν. Γραμματέας
   Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                    Χρήστος Ηρ. Ράπτης
Συνημμένα αρχεία: