ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 22/05/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/05/2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΔΣΘ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.

Η ηλεκτρονική αίτηση προτίμησης ή εξαίρεσης γίνεται μέσω ΙΣΟΚΡΑΤΗ (ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ)  και για να γίνει απαιτείται η είσοδος στο σύστημα με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα χρήστη του δικηγόρου στο σύστημα της τηλεματικής είναι:
Α) 20000 και το Α.Μ. του δικηγόρου για Α.Μ. από 1 μέχρι 999 (π.χ. για Α.Μ. 567 το όνομα χρήστη είναι 20000567)
Β) 2000 και το Α.Μ.  για Α.Μ. από 1000 μέχρι 9999 (π.χ. για Α.Μ. 4567 το όνομα χρήστη είναι 20004567)
Γ) 200 και το Α.Μ. για Α.Μ. από 10000 και πάνω ((π.χ. για Α.Μ. 10123 το όνομα χρήστη είναι 20010123)
Ο κωδικός πρόσβασης (αν αυτός δεν έχει αλλαχθεί από τον δικηγόρο)  είναι το Α.Φ.Μ. του δικηγόρου χρήστη χωρίς το τελευταίο ψηφίο.

Αν η προηγούμενη διαδικασία αποτύχει δώστε σαν κωδικό πρόσβασης τον ίδιο αριθμό που πληκτρολογείτε σαν όνομα χρήστη.

Για τους ασκούμενους, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι ο ίδιος και είναι:
Α) Για τους ασκούμενους με μονοψήφιο Α.Μ: A00 (το γράμμα ειναι λατινικό κεφαλαίο) στη συνέχεια το Α.Μ. και τέλος το έτος (π.χ. για Α.Μ. 3/2011 ο κωδικός είναι A0032011)
Β) Για τους ασκούμενους με διψήφιο Α.Μ: A0 (το γράμμα ειναι λατινικό κεφαλαίο) στη συνέχεια το Α.Μ. και  τέλος το έτος (π.χ. για Α.Μ. 43/2011 ο κωδικός είναι A0432011)
Γ) Για τους ασκούμενους με τριψήφιο Α.Μ: A  (το γράμμα ειναι λατινικό κεφαλαίο) στη συνέχεια το Α.Μ. και  τέλος το έτος (π.χ. για Α.Μ. 123/2011 ο κωδικός είναι A1232011).
 
Αφού γίνει η εισοδος στον ΙΣΟΚΡΑΤΗ, στην αριστερή πλευρά υπάρχει η επιλογή “Διορισμοί Δικαστικών Αντιπροσώπων Βουλευτικές 2012”.
Πατώντας επάνω της εμφανίζονται οι υποεπιλογές “Αίτηση Προτίμησης” και “Αίτηση Εξαίρεσης”.