Καταβολή αποζημίωσης δικαστικων αντιπροσώπων μέχρι 10.5.2012

KATABOΛH AΠOZHMIΩΣHΣ ΔIKΑΣΤΙΚΩΝ ANTIΠPΟΣΩΠΩΝ EΩΣ 10.5.12.
AΠAPAITHTO ΤΟ ENTAΛMA ΠΛHPΩMHΣ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ANAΠΛHPΩTEΣ ΗAΠOZHMΙΩΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ.5 HMEPEΣ.
ΠAPAΛABH AΠO EIΣAΓΓEΛIA AΠO 7.5.2012  ΩPA08.00 (ΦEK B 1437/30.4.12)

Συνημμένα αρχεία: