Έγγραφο Προέδρου Δ.Σ.Θ. προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την παράταση αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου Θεσ/νικης για την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο έγγραφο