Καταστροφή υλικού στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο