Καταστροφή υλικού από το Πολιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο