ΑΠΟΧΗ από Δευτέρα 21.11.2022 στις υποθέσεις νομικής βοήθειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην υπ’ αριθμ. 53/16.11.2022 συνεδρίασή του, αποφάσισε την ΑΠΟΧΗ των μελών του από Δευτέρα 21.11.2022, στις υποθέσεις νομικής βοήθειας και την μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας, επικυρώνοντας σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, ως διαμαρτυρία για την συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, που εγγίζει τα τρία χρόνια.

 Εξαιρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις:

1) Παραγραφές σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις,

2) Συμπλήρωση ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης, των συνοδειών στις ποινικές υποθέσεις,

3) Οι προσωρινές διαταγές σε όλες τις διαδικασίες καθώς επίσης και οι δικονομικές ενέργειες (προτάσεις, προσθήκες, ανταγωγές, παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις κτλ), οι οποίες εξαρτώνται από την ημερομηνία καταθέσεως αγωγής κατά την (νέα) τακτική διαδικασία, που έχει ασκηθεί προ της 21-11-2022.               

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                    Χρήστος Ε. Βρίκος