Καταστροφή των άχρηστων δικογραφιών του Πρωτοδικείου Βεροίας των ετών 1993 έως και 2010

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: