ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Νέα Δικηγορική Υλη – Επανάληψη της πρώτης ενότητας ειδικού σεμιναρίου για τις προσημειώσεις

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης των Ειδικών Σεμιναρίων επιμόρφωσης (άρθρο 2 παρ. 4 της Υ.Α. 33305/9.5.2024) αποφάσισε την επανάληψη της πρώτης ενότητας (διάρκειας 4 ωρών) του Σεμιναρίου επιμόρφωσης για την συμπερίληψη στον κατάλογο των δικηγόρων του άρθρου 208 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (προσημειώσεις) την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρες 15.00 έως 17.00, προκειμένου να συμμετάσχουν όσοι συνάδελφοι δεν έλαβαν την Κυριακή 19.5.2024 εγκαίρως σύνδεσμο (link) και δεν μπόρεσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα πραγματοποίησής του για το συγκεκριμένο σεμινάριο (βλ. και τη σχετική ανακοίνωση εδώ: https://tinyurl.com/5n7ysee9 ).

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι κατά την είσοδο τους στο Teams να συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία (Email, Επώνυμο, Όνομα) τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Σεμιναρίου

Επίσης λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχής, οι ερωτήσεις προς τους Εισηγητές μπορούν να αποστέλλονται και στο Email [email protected] .