Καταστροφή σχετικών έτους 2013

Παρακαλούμε να παραλάβετε τα σχετικά σας του έτους 2013. Θα καταστραφούν μέχρι τέλους Ιουνίου.

Συνημμένο το σχετικό έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία: