Έγγραφο στην Κτηματολόγιο Α.Ε. για τη διαδικασία εκδίκασης ενστάσεων Κτηματολογίου

Παρακαλούε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: