Καταστροφή σχετικών εγγράφων από το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: