Καταστροφή σχετικών εγγραφων από το Εφετείο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καλούνται οι δικηγόροι έως την 31-12-2010, όπως παραλάβουν τα σχετικά τους (προσκομιζόμενα έγγραφα, φωτοτυπίες, κ.λ.π.) ενόψει καταστροφής αυτών έως και το έτος 2007