ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2011

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.