ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟΧΟΥ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.