Κατάλογος Προέδρων και Συμβούλων για τις εκλογές του Δ.Σ.Θ.

Ο κατάλογος βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.