Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση νέων τμημάτων Μαρτίου – Απριλίου 2014.