Καταχώρηση στοιχείων εφορευτικών επιτροπών

Για την πληρωμή των μελών των εφορευτικών επιτροπών, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα πρέπει να καταχωρήσουν τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός Πρωτοκόλλου Εισαγγελίας: 4015/2023

Ημερομηνίας Κλήτευσης: 22/9/2023

Αριθμός Απόφασης Πρωτοδικείου: 24/22-9-2023 (για την Α’ Θεσσαλονίκης) και 25/22-9-2023 (για τη Β’ Θεσσαλονίκης)