Καλούνται οι δικηγόροι – μέλη του Δ.Σ.Θ. οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σαν δοκιμαστικοί χρήστες στο έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2013

O Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης , υλοποιεί το έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Το έργο  συγχρηματοδοτείται  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», Άξονα Προτεραιότητας «04-Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» (ΕΣΠΑ) και αφορά την ενίσχυση και επέκταση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μέσω της Δικτυακής του Πύλης.

Αποτέλεσμα του έργου είναι η  υλοποίηση των παρακάτω ψηφιακών υπηρεσιών:

•    Ηλεκτρονική έκδοση του Αρμενόπουλου, όπου έχει γίνει η πλήρης ψηφιοποίηση και εισαγωγή σε βάση δεδομένων των τευχών των τελευταίων 18 ετών του Αρμενόπουλου. Έτσι είναι δυνατή η εύρεση λημμάτων μέσα από τρόπο αναζήτησης ανάλογο του Google στα τεύχη των τελευταίων 18 ετών. Η εφαρμογή θα παρέχεται μέσω υπολογιστή ή έξυπνου κινητού.
•    Ηλεκτρονικό γραφείο δικηγόρου, που θα παρέχεται μέσω υπολογιστή ή έξυπνου κινητού.
•    Νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που θα είναι διαθέσιμες μέσω υπολογιστή ή μέσω κινητού με ειδικές εφαρμογές.
Οι παραπάνω εφαρμογές έχουν ήδη υλοποιηθεί και ξεκινά η δοκιμαστική επιχειρησιακή λειτουργία τους.

Καλούνται οι δικηγόροι – μέλη του Δ.Σ.Θ. οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σαν δοκιμαστικοί χρήστες στις παραπάνω εφαρμογές, έτσι ώστε να εκφέρουν γνώμη και να συμμετάσχουν στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, να στείλουν e-mail στο [email protected] με θέμα: Χρήστης δοκιμαστικής περιόδου, μέσα στο οποίο να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

    Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης               Χρήστος Ηρ. Ράπτης