Ενημερωτική εκδήλωση για τις εφαρμογές του έργου «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2013

O Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης , υλοποιεί το έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Το έργο  συγχρηματοδοτείται  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», Άξονα Προτεραιότητας «04-Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» (ΕΣΠΑ) και αφορά την ενίσχυση και επέκταση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μέσω της Δικτυακής του Πύλης. Αποτέλεσμα του έργου είναι η  υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών και η δημοσίευση στο διαδίκτυο αρχειακού  και σύγχρονου ψηφιακού νομικού περιεχομένου που παράγει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Οι νέες  ψηφιακές υπηρεσίες ενοποιούνται με τις υπάρχουσες  και είναι προσβάσιμες στους δικηγόρους και στα στελέχη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μέσω ενός ενιαίου διαδικτυακού περιβάλλοντος από υπολογιστή και έξυπνο τηλέφωνο.
Στα πλαίσια προγραμματισμού για την υλοποίηση δράσεων  ενημέρωσης και εκπαίδευσης των δικηγόρων στην χρήση και αξιολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών , καλεί τα μέλη του σε δύο επαναλαμβανόμενα ενημερωτικά σεμινάρια που θα υλοποιηθούν για το σκοπό αυτό στο Κτίριο της Διαγωνίου του Δ.Σ.Θ. (3ος όροφος) τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:


1.    Τρίτη 28 Μαϊου 2013 ώρα 18:00 – 20:00
2.    Πέπτη 30 Μαϊου 2013 ώρα 18:00 – 20:00

Στα σεμινάρια θα παρουσιαστούν οι παρακάτω εφαρμογές που βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία:
•    Ηλεκτρονική έκδοση του Αρμενόπουλου μέσω της οποίας δυνατή η εύρεση λημμάτων μέσα από τρόπο αναζήτησης ανάλογο του Google στα τεύχη των τελευταίων 18 ετών του Αρμενόπουλου.  (έκδοση για υπολογιστή και έξυπνο κινητό)
•    Ηλεκτρονικό γραφείο δικηγόρου (έκδοση για υπολογιστή και έξυπνο κινητό).
•    Νέες Ψηφιακές υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

    Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

  Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης          Χρήστος Ηρ. Ράπτης