ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Τα νέα τμήματα 16-21 Σεπτεμβρίου και 14-19 Οκτωβρίου 2013 έχουν συμπληρωθεί