Ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων της Β’ εξεταστικής περιόδου 2015 (παλαιό σύστημα)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.