Ημερίδα Συνεπιμέλεια και πρακτική εφαρμογή της

Στα συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης