Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 16.1.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:3060/16.1.2021 ΚΥΑ με τίτλο  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Με την εν λόγω ΚΥΑ επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την αναστολή, οι οποίες ισχύουν από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Επισημαίνεται ότι βασικές διαφορές σε σχέση με τις ρυθμίσεις της προϊσχύσασας ΚΥΑ για τη λειτουργία των Δικαστηρίων εντοπίζονται στα εξής σημεία:

Επανέρχεται η δυνατότητα της εκδίκασης υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων με αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης, συντηρητική κατάσχεση κλπ., καθώς και υποθέσεων εκουσίας με αντικείμενο δικαστική συμπαράσταση, όπως και υποθέσεων κήρυξης διαθήκης κυρίας και υποθέσεων των άρθρων 68 επ. Ν. 4307/2014 με εξέταση μαρτύρων.

Επίσης, δίκες εκουσίας διαδικασίας δευτέρου βαθμού, δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας και δίκες του αρ. 1 Ν. 4745/2020, δικάζονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων και με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την νέα ΚΥΑ