Ηλεκτρονική κλήρωση για σύνταξη καταλόγου διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                          Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12 μεσημβρινή, στο γραφείο μηχανοργάνωσης του Συλλόγου (αρ. γραφ. 435), θα γίνει η ηλεκτρονική κλήρωση για σύνταξη καταλόγου διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων.

             Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                            Χρήστος Ηρ. Ράπτης