ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Δ.Σ.Θ.

Συνημμένα η πρόσκληση και η αφίσα της εκδήλωσης.